Systeemarchitectuur

Wat zijn de eisen waaraan het platform moet voldoen? Welke rol neemt deze in de IT infrastructuur? Wat zijn de randvoorwaarden waaraan de omgeving moet beantwoorden? Wat zijn de verwachtingen die de bezoeker heeft bij uw organisatie? En binnen uw branche? En op basis van best practices?

Hoe wij dit doen

In nauwe afstemming met de klant bepalen wij de requirements. Uw strategische doelstellingen vormen hierin een belangrijk uitgangspunt. Door gezamenlijk de wensen, eisen en ambitie te bespreken en inventariseren kan een duidelijk beeld worden geschetst van gewenste toekomstsituatie. Ook kunnen hierin aanvullende randvoorwaarden, zoals budget, tijdslijn en IT infrastructuur worden geformuleerd.

Deliverables

De documentatie kan in verschillende vormen worden opgeleverd. De deliverables kunnen high level worden beschreven in een presentatie of gedetailleerd worden uiteengezet in een Plan van Eisen. Dit naargelang de wens van de klant.